Bakış Açısı

Bakış Açısı

1 924

Basılı basın, sosyal medya ya da internet ortamındaki basın olsun, haber salvolarının arasından ufak sıyrıklarla kurtulmak çok güç artık. Aklı olan ciddi yara alır;...

0 463

Hayatın garip gölgeleri var. Ne görebiliyorsunuz ne de işitebiliyorsunuz. Ama size aittir, garip olan da bu zaten. Bilinçsizce saklıyorsunuz ama kendinizden. Dışarıdan o kadar çaresizce...

0 445

Sinema oyuncusu, yönetmen, romancı ve öykü yazarı Yılmaz Güney, 9 Eylül 1984 yılında aramızdan ayrıldı. 47 yıllık yaşantısının 11 yılını hapishanelerde geçirdi. Kovuşturmalara maruz...

0 593

Bayramlar, insanların yardımlaşmasına, barışmasına görüşmesine vesile olurlar. Kurbansa, Müslümanlar ile Musevilerin farklı şekillerle andıkları bir hadiseye dayanmaktadır. İlk kurban olayı da İbrahim´in doğacak oğlunu Tanrı´ya...

0 587

Muhafazakarlık “muhafaza etmek” korumak anlamına gelmektedir. Kökleri antik çağa uzansa da gerçek anlamda temelleri 18. yüzyılda atılmıştır. Muhafazakarlıkta din de önemli bir yere sahiptir....

0 624

Emek, bir bebeği büyütmek kadar zor, ama bir o kadar da güzeldir. Sabretmektir, beklemektir. İnsanın dünya için gösterdiği saygı duyulacak çabadır. Dünya’yı kuran söz ve...

0 569

Konformizm , aykırı olma, uyumlu olma, uygitsincilik anlamına gelmektedir. Genele ters gitmekten çekinmektir.Düşük profili olma kalabalığın icinde de bilinmeme eğilimidir. Sivri olmaktan da geri...

0 655

müfrit havuzlu bahçelerde ve koskocaman evlerde umursamayıcılar... TAMER UYSAL Hayat yürüdüğümüz bir yol. Farklı kollardan geçim denilen zor zanaatla yaşamsal sorunlarımızı aşmaya çalışıyoruz. Tüm kapıları açan parayı kazanmak...

0 804

“Önyargıları yok etmek atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur”. Albert Einstein Dogmatizmin kökleri Antik Yunan’a kadar uzanmaktadır. “Körü körüne inanılan öğreti” olarak tanımlanmaktadır. Sabit ve değişmez kurallar bütünüdür.Doğru...

0 914

“ İnsan yaptıklarından ibarettir” - Jean Paul Sartre İnsana, kendimize duyduğumuz saygının gereğidir yüzleşmek. Bireysel ya da toplumsal hatalarla yüz yüze gelmektir. Hatanın üzerinde düşünmektir....