Kampüs

0 552

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi 2015 – 2016 Akademik Yılı’na hazırlanıyor. İngilizce dilinde eğitim veren DAÜ Eczacılık Fakültesi 5 yıllık B. Pharm. ve 6 yıllık Pharm. D. olmak üzere iki farklı müfredatta eğitim sunuyor.

IMG_0145

En Fazla Yabancı Uyruklu Öğrenciye Sahip Fakülte
Birçok farklı ülkeden gelen öğrenci profili ile çok kültürlü bir eğitim ortamı sunan DAÜ Eczacılık Fakültesi, her geçen gün aldığı akademik başarılarla daha da güçlenmeye devam ediyor. DAÜ Eczacılık Fakültesi, öğrenci profilinin yüzde seksen üzerinde Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri dışından gelen öğrenciler olması sebebiyle, bu alanda Türkiye ve KKTC’deki kırkın üzerindeki Eczacılık Fakülteleri arasında ilk sırada yer alma özelliğine sahip.

IMG_0060Sahip olduğu her bir farmasötik alana spesifik öğrenci laboratuvarları ve bu laboratuvarlardaki günümüz eğitim sisteminin gerektirdiği modern sofistike cihazlarla DAÜ Eczacılık Fakültesi, öğrencilerine kaliteli ve çağdaş bir eğitim vermeyi sürdürüyor. Güçlü akademik kadrosu ve bilimsel araştırmaya verdiği önemle DAÜ Eczacılık Fakültesi, 21. yüzyıl eczacılarını global ölçekte eczanelere, hastanelere, ilaç fabrikalarına, Ar-Ge kurumlarına ve akademiye hizmet verecek şekilde yetiştiriyor. DAÜ Eczacılık Fakültesi öte yandan, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bilimsel toplantılar ve organizasyonlar ile öğrencilerini pek çok farmasötik alanda kariyer sahibi iş adamları ve bilim adamları ile buluşturmaya da devam ediyor.

0 626

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) dünya genelindeki üniversiteleri akademik kalitelerine göre değerlendirmeye alan “University Ranking by Academic Performance – URAP” ile Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralamasındaki başarılarını sürdürmeye devam ediyor.

DAÜ, URAP Sıralamasına Göre 4. Sırada

DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılan 2015 sıralamasına göre Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim veren üniversiteler arasında İktisat alanında 4. Sırada yer alma başarısını gösterdi.

İktisat başlığı altında İktisat Teorisi, Uygulamalı İktisat ve Ekonometri alanlarında değerlendirilen DAÜ, dünya sıralamasına göre ise 601. sırada yer alıyor. Ticaret, Yönetim, Turizm ve Hizmetler alanlarında Muhasebe, Bankacılık ve Finans, İşletme, Yönetim Organizasyon, Pazarlama, Turizm ve Hizmetlere göre değerlendirilen DAÜ Türkiye genelinde 8. sırada Dünya genelinde ise 657. sırada yer alıyor.

URAP, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde 2009 yılından bu yana her yıl, yıllık olarak yüksek sayıda akademik yayına sahip Yüksek Eğitim Kurumları ile ilgili verileri toplayarak, söz konusu kurumları akademik performanslarına göre sıralıyor. URAP sıralama sisteminde Üniversiteler, akademik yayın kaliteleri, sayıları, uluslararası araştırma ve uluslararası işbirliği çalışmaları, akreditasyonları, akademik yayınların yer aldığı yayınların kalitesi, yapılan araştırmaların kalitesi ve etkisi, bilimsel üretimler gibi performans göstergeleri bakımından değerlendiriliyor.

Ayrıca, üniversitelerin genel sıralamasında makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel döküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel döküman sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kriterleri baz alınarak değerlendiriliyor.

DAÜ, KKTC Üniversiteleri Arasında 1. Olmaya Devam Ediyor
DAÜ dünyanın saygın üniversite sıralama kurumlarından biri olan Cybermetrics Lab’ın “Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda (Webometrics Ranking of World Universities) dünya genelinde eğitim veren ve değerlendirmeye alınan 23 bine yakın yüksek eğitim kurumu arasında 1456. sırada yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) eğitim veren Üniversiteler arasında DAÜ, birinci sırada yer almayı sürdürüyor.

Webometrics tarafından yapılan Türk üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin Google Scholar sıralamasına göre yaptığı değerlendirme de de Doğu Akdeniz Üniversitesinden 30 akademisyen listede yer almıştır.

KKTC’de Birinci
Öte yandan DAÜ, akademik dünyada en çok kabul gören bilimsel makale veritabanı Web of Science tarafından taranan dergilerde 2014 yılında yayınlanan 200 adet makale sayısı ile KKTC genelinde eğitim veren Üniversiteler arasında birinci sırada yer alma başarısı gösterdi. DAÜ, bilimsel araştırma ve yayınlarda elde etmiş olduğu başarılarla KKTC genelinde eğitim veren diğer üniversiteler arasında açık ara ile en fazla yayın yapan üniversite oldu.

0 1325

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) lisans eğitiminde olduğu gibi lisansüstü eğitimde de dünyadaki gelişmeleri izleyerek büyüyen dinamik bir kurum olmaya devam ediyor. DAÜ’de bütün yüksek lisans ve doktora programları aynı çatı altında Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nde (LEÖAE) toplanmıştır. Eğitim faaliyetlerini, diğer akademik birimlerle işbirliği içinde planlayarak destekleme, yürütme ve denetlemekle yetkili olan LEÖAE her dönem artan öğrenci sayısı ile büyümeye ve gelişmeye devam ediyor.

DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü değişik disiplinlerde öğrenim gören öğrencilerin özgür bir akademik ortamda, çağdaş bilimsel yaklaşım ve teknolojilerden de yararlanarak, eleştirel düşünceyi özümsemiş, akademik etik kurallara bağlı, sorgulayıcı ve araştırıcı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaya yönelik eğitim programlarını, ilgili bölümlerle birlikte düzenlemek, geliştirmek ve yürütmeyi amaçlıyor.

LEÖAE Müdür Vekili Prof. Dr. Serhan Çiftçioğlu enstitü bünyesinde Sosyal ve Beşeri Bilimlerden Eğitim Bilimleri, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Fen Bilimleri, Matematik ve İletişim Bilimlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları yürütüldüğünü belirterek tamamı YÖK onaylı olan 57 Yüksek Lisans ve 19 Doktora programından oluşan lisansüstü programların tam listesine enstitünün internet sayfasından (http://grad.emu.edu.tr) ulaşılabileceğine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Çiftçioğlu, tezli yüksek lisans programlarının en az yedi ders, seminer, tez çalışması ve jüri önünde sözlü tez savunmasından, tezsiz yüksek lisans programlarının ise en az on ders ve bir dönemlik proje çalışmasından oluştuğunu belirtti. Doktora programlarının en az yedi ders, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi sunumu ve tez çalışmasını içerdiğini aktaran Prof. Dr. Çiftçioğlu, doktora adayının tezini jüri önünde savunabilmesi için tezi ile ilgili bir konuda uluslararası endekslerce taranan bilimsel dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesi olma koşulunun arandığının da altını çizdi.

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine sürekli ve kaliteli öğrenci-tez danışmanı iletişimi sağlamak yanında araştırma becerileri ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirme fırsatı da sunulmaktadır. Prof. Dr. Çiftçioğlu, belli akademik kriterleri sağlayan lisansüstü öğrencilerin araştırma görevliliği bursu, başarı bursu ve konferanslara katılım desteğinden yararlanabildiklerini dile getirerek araştırma görevliliği bursunun dönemlik öğrenim ücretinin bağışlanması ve aylık burs ödemesinden oluştuğunu aktardı. Başarı bursunun ise ilk kayıtta, lisans diploması derecesine göre değerlendirme yapılarak verildiğini belirten Prof. Dr. Çiftçioğlu, bursun öğrenim ücretinin tamamının veya bir kısmının bağışlanmasıyla sınırlı olduğunu sözlerine ekledi. Prof. Dr. Çiftçioğlu, söz konusu başarı bursu için son başvurunun 1 Eylül 2015 tarihine kadar yapılması gerektiğini de aktardı.

Lisansüstü programlara 30 Eylül 2015 tarihine kadar başvuru kabul edileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çiftçioğlu başvuru anında İngilizce yeterlik kriterlerini sağlayamayan adayların 28 Eylül 2015 ile 6 ve 13 Ekim 2015 tarihlerinde İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yapılacak olan İngilizce yeterlilik sınavına alınacaklarına vurgu yaptı.

0 576

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Azer ve Araştırma Görevlisi Mazlum Doğan’ın birlikte yazmış oldukları “KKTC’deki Kişilik Hakları İhlallerinin Medya-Sermaye İlişkileri Perspektifinden Değerlendirilmesi ve Bu Soruna Alternatif Bir Çözüm Önerisi: Ortak Tazmin Fonu” adlı makalesi, 1988 yılnda yayın hayatına başlayıp 2002 yılından itibaren “Hakemli Dergi” olarak yayımlanan ve 2010 yılından bu yana da TÜBİTAK-ULAKBİM Hukuk Veri Tabanında dizinlenmekte olan Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 119. sayısında yayınlandı.

Türkiye’de bulunan tüm baroların çatı kurumu olarak görev yapan ve hem akademik hem de icrai meslek anlamında hukuk alanında çok ciddi katkıları olan Türkiye Barolar Birliği’nin yayınlarından olan Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nde yayımlanan söz konusu makalede, gerek KKTC’de gerekse de tüm dünyada son dönemin en ciddi hukuki problemlerinden biri olan kişilik ihlalleri üzerinde duruldu.

Özellikle son çeyrek asırda finansal kapitalizmin dünya ekonomisine egemen olmasıyla birlikte, medya kuruluşlarının da sıkı bir rekabete girmesi ve kârın nihai hedef olarak görülmeye başlanması, bireylerin kişilik hakları açısından ciddi tehlikeler doğurmaktadır. Medya etiğinin yerini pazarlama stratejilerinin, hukuka uygun yayıncılığın yerini reyting ve tiraj kaygılarının işgal etmesiyle birlikte, kişilik haklarına dönük bu tehditler artarak devam etmektedir. Bu temel sorundan hareket eden söz konusu makale ile, kişilik haklarına yönelik tehditlere karşı KKTC özelinde hukuki ve etik koruma yollarının neler olduğu ortaya koyulmaya çalışılmış ve medya sermayeleri karşısında bireyi hukuken daha etkili bir şekilde korumak adına, daha önce önerilmemiş olan ortak tazmin fonu örneği üzerinden dinamik bir çözüm önerisi sunulmuştur.

0 595

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aşkın Asan ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Konuklara DAÜ hakkında geniş bilgiler veren Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ’nün 36 yıllık geçmişi ile Kıbrıs adasının en köklü üniversitesi konumunda bulunduğunu ifade ederek, her geçen yıl gelişmeye ve büyümeye devam ettiğini vurguladı. DAÜ’deki öğrenci ve öğretim görevlisi profili hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Osam, 121 farklı ülkeden 20 bine aşkın öğrencinin bulunduğunu ifade etti.

1DAÜ’de kültürler ve medeniyetlerin buluşması yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Osam, öğrencilerin birlik, beraberlik ve barış içerisinde eğitim aldıklarını vurguladı. Yaz Okulu’nda bin öğrenciye eğitim verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Osam, kampüs ve alt yapı olanakları ile ilgili de bilgiler verdi. DAÜ’nün kampüs, eğitim sistemi ve olanakları açısından etkileyici bir üniversite olduğunu dile getiren Prof. Dr. Aşkın Asan, kendisinin henüz yeni göreve geldiğini ve Avrasya Üniversitesi’nin daha iyi noktalara gelmesi için ekibi ile çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Osam konuklara günün anısına Lefkara işi pano takdim etti. Söz konusu görüşmeye DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan ve İdari İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Özer de katıldı.

0 600

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği 2013 yılı mezunu İrem Alınaçık DAÜ Sosyal Medya Birimi tarafından düzenlenen “Ne Günlerdi Be!” isimli mezunlara yönelik fotoğraf yarışmasında beğenilen ilk üç fotoğraf arasına girerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) uçak bileti kazandı.1

 

DAÜ Çalışanları Kooperatifi (DAÜ- KOOP) sponsorluğunda gerçekleştirilen söz konusu yarışmada sosyal medya üzerinden değerlendirilerek en çok beğeni alan fotoğraf sahipleri KKTC’ye uçak bileti kazandı.

2Katılımın oldukça yoğun olduğu yarışmada dereceye girerek KKTC’ye gelen İrem Alınaçık, yarışmayı düzenleyen DAÜ’ye ve kendisini destekleyenlere teşekkürlerini ileterek tekrardan KKTC’de ve DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

3DAÜ’de geçirdiği zamandan ve almış olduğu eğitimden oldukça memnun olduğunu aktaran Alınaçık, DAÜ’nün yalnız eğitim ve öğretim alanında değil aynı zamanda sosyal alanda da öğrencilerine birçok imkan sunduğunun altını çizdi. Alınaçık, DAÜ’nün uluslararası kalitede bir üniversite olduğuna dikkat çekti.

Kazananlar:
İrem Alınaçık – 278, 255, 247
Evren Tunçdöken -240
Burak Derebaşı – 178, 164

Yedek Adaylar:
Çağatay Timincioğlu – 171
Pınar Güz – 154
Kıvılcım Yaldızoğlu – 146
Mehmet Demir – 104
Elif İlgin Kıral – 102
Alper Şen – 100

1 734

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü`ne bağlı AEGEE Mağusa (Avrupa Öğrencileri Formu) geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın 14 farklı ülkesinden toplam 24 öğrenciyi misafir etti. Her yıl geleneksel olarak yapılan bu etkinlik bu yıl Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında gelen konukların ziyaretleri süresince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriteyi’nin (KKTC) zengin kültür, tarih, geleneksel yemekleri ve doğal güzelliklerinin tanıtılması hedeflendi.

aegeee-suEtkinlikte katılımcılara Kıbrıs tarihi, yemekleri, folklör oyunları tanıtılırken, aynı zamanda katılımcılara Türkçe dersleri de verildi. Ziyaretleri sırasında Gazimağusa’nın yanı sıra Karpaz, Lefkoşa ve Girne bölgelerine de tanıtıcı turlar düzenlendi. AEGEE, bu yaz Avrupa’nın 100 farklı şehrinde 2045 kişinin katılımı ile toplam 68 etkinlik gerçekleştirmeği hedefliyor. AEGEE Mağusa ise gerçekleştirilecek olan etkinliklere katılarak özellikle Eylül ayında düzenlenecek olan etkinlikte ilk beş içerisine girmeği hedefliyor.

0 679

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) bünyesinde hizmet veren DAÜ Deniz Tesisleri (Beach Club) halka hizmet vermeye devam ediyor. Plaja girişin tüm halka ve öğrencilere ücretsiz olduğu DAÜ Deniz Tesisleri’nde havuz veya şezlonglardan yararlanmak isteyenlerden yanlızca 5,00 TL ücret talep ediliyor. Akdenizin en güzel kumsallarından birine sahip olan DAÜ Deniz Tesisleri’nin sadece plajından yararlanmak isteyen herkes hiçbir ücret ödemeden DAÜ Deniz Tesisleri’ne giriş yapabilir.

DSC_4413Herkese hoş bir ortamda rahatlama imkanı sunan DAÜ Deniz Tesisleri tam donanımlı bir restoranta sahip olup gelen müşterilerine en iyi kalitede hizmet vermeye çalışıyor. Yıl boyunca her türlü plaj ve havuz etkinlikleri için de kullanılan DAÜ Deniz Tesisleri’nde yelken, rüzgar sörfü, kano, su altı dalışı, plaj voleybolu ve futbolu gibi birçok spora da ev sahipliği yapıyor.

emu-dau-beach-club-02

0 757

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 20 Temmuz etkinlikleri kapsamında KKTC’ye gelen yabancı gazeteci grubu 22 Temmuz 2015, Çarşamba günü Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret sırasında DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Sözen ile DAÜ Senato Odası’nda bir araya gelen konuklar hem DAÜ hem de Kıbrıs konusu hakkında geniş bilgiler aldılar.

DSC_6781Prof. Dr. Sözen gerçekleştirdiği sunumunda DAÜ hakkıda geniş bilgiler vererek DAÜ’deki yabancı öğrenci profili ve DAÜ’nün akreditasyon çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Prof. Dr. Sözen, sunumunda Kıbrıs sorunu ve yaşanan gelişmeler hakkında konuklara bilgiler vererek gelen soruları yanıtladı.

DSC_6812Yirmiyi aşkın (Pakistan, Mısır, Romanya, Oman, Katar, Sırbistan, Kuveyt, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova, Rusya, Estonya, Prag, Polanya, İspanya, Slovayka, Letonya, Azerbaycan, Tunus, İtalya, Belçika, Litvanya) farklı ülkeden gazetecinin katılımı ile gerçekleştirilen söz konusu ziyaret sırasında DAÜ kampüsünü gezen konuklar DAÜ’ye hayran kaldıklarını dile getirdiler. Söz konusu ziyaret DAÜ Tower Restoran’da verilen öğle yemeğinin ardından sona erdi.

0 627

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Zimbabve’den önemli misafirleri vardı. Zimbabve Yüksek Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Dr. Machivenyika Mapuranga, Yüksek Eğitim Programları Direktörü Martha Mugiti ve Yükseköğrenim Kalite Ajans Direktörü Godfrey Gurira Zimbabve’deki akreditasyon çalışmaları için 13 – 17 Temmuz 2015 tarihleri arasında DAÜ’ye ziyaret gerçekleştirdi.

DSC_0068Misafirler ziyaretleri süresince Fakülteleri, Laboratuvarları, DAÜ Deniz Tesisleri, Rauf Raif Kültür ve Kongre Sarayı’nı ve Gazimağusa Şehri’ni gezme fırsatı buldular. DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Necdet Osam’a 14 Temmuz 2015 Salı günü nezaket ziyareti gerçekleştiren konuklar, DAÜ’yü çok beğendiklerini ifade ettiler. Zimbabve’li öğrencilerle de görüştüğünü kaydeden Dr. Mapuranga, öğrencilerin aldıkları eğitimden memnun olduklarını ve bir sıkıntılarının bulunmadığını ifade etti. Öğrencilere kaliteli bir eğitim sağlandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Dr. Mapuranga, ayrıca misafirperverliklerinden ötürü de Prof. Dr. Osam’a teşekkürlerini iletti. Eğitimde modern teknolojiyi takip ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Osam, öğrencilere en iyi şekilde eğitim verildiğini kaydetti. KKTC eğitim sistemi ve DAÜ hakkında geniş bilgiler veren Prof. Dr. Osam, KKTC’de DAÜ’nün eğitimde bir öncü olduğunu gurur duyarak ifade etti. Akreditasyonlara önem verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Osam, birçok fakültenin ve bölümlerin akreditasyona sahip olduğuna vurgu yaptı. Eğitimin yanı sıra üretime de çok önem verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Osam, öğrencilerin yeni projeler üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

DSC_0064Söz konusu görüşmede İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Tanova, Kurumsal Gelişim ve Uluslararası Akademik İlişkiler Ofisi Koordinatörü Cahit Ezel, Uluslararası Ofis Koordinatörü Murat Aktuğralı ve Uluslararası Ofis’den Ahmet Kasım da hazır bulundu. Ayrıca Prof. Dr. Osam misafirlere günün anısına DAÜ logolu lefkara işi pano takdim etti.