DAÜ en fazla akademik yayın yapan KKTC üniversitesi

0
6813

DAÜ, URAP Sıralamasına Göre 4. Sırada DAÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılan 2015 sıralamasına göre Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim veren üniversiteler arasında İktisat alanında 4. Sırada yer alma başarısını gösterdi. İktisat başlığı altında İktisat Teorisi, Uygulamalı İktisat ve Ekonometri alanlarında değerlendirilen DAÜ, dünya sıralamasına göre ise 601. sırada yer alıyor. Ticaret, Yönetim, Turizm ve Hizmetler alanlarında Muhasebe, Bankacılık ve Finans, İşletme, Yönetim Organizasyon, Pazarlama, Turizm ve Hizmetlere göre değerlendirilen DAÜ Türkiye genelinde 8. sırada Dünya genelinde ise 657. sırada yer alıyor. URAP, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde 2009 yılından bu yana her yıl, yıllık olarak yüksek sayıda akademik yayına sahip Yüksek Eğitim Kurumları ile ilgili verileri toplayarak, söz konusu kurumları akademik performanslarına göre sıralıyor. URAP sıralama sisteminde Üniversiteler, akademik yayın kaliteleri, sayıları, uluslararası araştırma ve uluslararası işbirliği çalışmaları, akreditasyonları, akademik yayınların yer aldığı yayınların kalitesi, yapılan araştırmaların kalitesi ve etkisi, bilimsel üretimler gibi performans göstergeleri bakımından değerlendiriliyor. Ayrıca, üniversitelerin genel sıralamasında makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel döküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel döküman sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı kriterleri baz alınarak değerlendiriliyor. DAÜ, KKTC Üniversiteleri Arasında 1. Olmaya Devam Ediyor DAÜ dünyanın saygın üniversite sıralama kurumlarından biri olan Cybermetrics Lab’ın “Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda (Webometrics Ranking of World Universities) dünya genelinde eğitim veren ve değerlendirmeye alınan 23 bine yakın yüksek eğitim kurumu arasında 1456. sırada yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) eğitim veren Üniversiteler arasında DAÜ, birinci sırada yer almayı sürdürüyor. Webometrics tarafından yapılan Türk üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin Google Scholar sıralamasına göre yaptığı değerlendirme de de Doğu Akdeniz Üniversitesinden 30 akademisyen listede yer almıştır. KKTC’de Birinci Öte yandan DAÜ, akademik dünyada en çok kabul gören bilimsel makale veritabanı Web of Science tarafından taranan dergilerde 2014 yılında yayınlanan 200 adet makale sayısı ile KKTC genelinde eğitim veren Üniversiteler arasında birinci sırada yer alma başarısı gösterdi. DAÜ, bilimsel araştırma ve yayınlarda elde etmiş olduğu başarılarla KKTC genelinde eğitim veren diğer üniversiteler arasında açık ara ile en fazla yayın yapan üniversite oldu.]]>