DAÜ'de 57 yüksek lisans ve 19 doktora programı var

0
7627

http://grad.emu.edu.tr) ulaşılabileceğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Çiftçioğlu, tezli yüksek lisans programlarının en az yedi ders, seminer, tez çalışması ve jüri önünde sözlü tez savunmasından, tezsiz yüksek lisans programlarının ise en az on ders ve bir dönemlik proje çalışmasından oluştuğunu belirtti. Doktora programlarının en az yedi ders, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi sunumu ve tez çalışmasını içerdiğini aktaran Prof. Dr. Çiftçioğlu, doktora adayının tezini jüri önünde savunabilmesi için tezi ile ilgili bir konuda uluslararası endekslerce taranan bilimsel dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesi olma koşulunun arandığının da altını çizdi. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine sürekli ve kaliteli öğrenci-tez danışmanı iletişimi sağlamak yanında araştırma becerileri ve İngilizce yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirme fırsatı da sunulmaktadır. Prof. Dr. Çiftçioğlu, belli akademik kriterleri sağlayan lisansüstü öğrencilerin araştırma görevliliği bursu, başarı bursu ve konferanslara katılım desteğinden yararlanabildiklerini dile getirerek araştırma görevliliği bursunun dönemlik öğrenim ücretinin bağışlanması ve aylık burs ödemesinden oluştuğunu aktardı. Başarı bursunun ise ilk kayıtta, lisans diploması derecesine göre değerlendirme yapılarak verildiğini belirten Prof. Dr. Çiftçioğlu, bursun öğrenim ücretinin tamamının veya bir kısmının bağışlanmasıyla sınırlı olduğunu sözlerine ekledi. Prof. Dr. Çiftçioğlu, söz konusu başarı bursu için son başvurunun 1 Eylül 2015 tarihine kadar yapılması gerektiğini de aktardı. Lisansüstü programlara 30 Eylül 2015 tarihine kadar başvuru kabul edileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çiftçioğlu başvuru anında İngilizce yeterlik kriterlerini sağlayamayan adayların 28 Eylül 2015 ile 6 ve 13 Ekim 2015 tarihlerinde İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yapılacak olan İngilizce yeterlilik sınavına alınacaklarına vurgu yaptı.]]>