Kişilik hakları ve medya-sermaye ilişkisi

0
6334

KKTC’deki Kişilik Hakları İhlallerinin Medya-Sermaye İlişkileri Perspektifinden Değerlendirilmesi ve Bu Soruna Alternatif Bir Çözüm Önerisi: Ortak Tazmin Fonu” adlı makalesi, 1988 yılnda yayın hayatına başlayıp 2002 yılından itibaren “Hakemli Dergi” olarak yayımlanan ve 2010 yılından bu yana da TÜBİTAK-ULAKBİM Hukuk Veri Tabanında dizinlenmekte olan Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 119. sayısında yayınlandı. Türkiye’de bulunan tüm baroların çatı kurumu olarak görev yapan ve hem akademik hem de icrai meslek anlamında hukuk alanında çok ciddi katkıları olan Türkiye Barolar Birliği’nin yayınlarından olan Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nde yayımlanan söz konusu makalede, gerek KKTC’de gerekse de tüm dünyada son dönemin en ciddi hukuki problemlerinden biri olan kişilik ihlalleri üzerinde duruldu. Özellikle son çeyrek asırda finansal kapitalizmin dünya ekonomisine egemen olmasıyla birlikte, medya kuruluşlarının da sıkı bir rekabete girmesi ve kârın nihai hedef olarak görülmeye başlanması, bireylerin kişilik hakları açısından ciddi tehlikeler doğurmaktadır. Medya etiğinin yerini pazarlama stratejilerinin, hukuka uygun yayıncılığın yerini reyting ve tiraj kaygılarının işgal etmesiyle birlikte, kişilik haklarına dönük bu tehditler artarak devam etmektedir. Bu temel sorundan hareket eden söz konusu makale ile, kişilik haklarına yönelik tehditlere karşı KKTC özelinde hukuki ve etik koruma yollarının neler olduğu ortaya koyulmaya çalışılmış ve medya sermayeleri karşısında bireyi hukuken daha etkili bir şekilde korumak adına, daha önce önerilmemiş olan ortak tazmin fonu örneği üzerinden dinamik bir çözüm önerisi sunulmuştur.]]>