Canay Ataöz GİB 2015'te DAÜ'yü temsil etti

0
6096

Kütüphanelerde Kullanıcı Eğitimi ve Önemi” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Ataöz, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’nde sunduğu eğitim programlarıyla; gelen talepler doğrultusunda, akademisyen,  lisans, yüksek lisans ve  doktora programlarındaki kullanıcılara, kütüphanenin elektronik kaynakları ile Açık Erişim bilgi portallarını tanıtmakta ve söz konusu elektronik kaynakların en üst düzeyde ve etkin olarak kullanımlarını sağlamaktadır. Gerçekleşen çalıştayda “Üniversitelerde Performans Değerlendirmelerinde Ölçütler” konularında Online Bilgi Hizmetleri A.Ş. yetkilileri yaptıkları bilgilendirmede, birçok akademik performans ölçen otoritelerin olduğu Türkiye’de YÖK, TÜBİTAK, ODTÜ – URAP sıralamalarında ISI Thomson Reuters “In Cities”  ve “Web of Science’’ elektronik kaynaklarından değerlendirmelerin esas alındığını belirtmişlerdir. Çalıştayda, üniversitelerin performans sıralamalarında, çok büyük oranda yüksek yayın sayısının, alınan yüksek atıf sayısının, h-indeks’in etkili olduğu, ayrıca  uluslararası işbirliği ve multidisiplinerlik olgusunun da çok büyük rolü olduğu açıklanmıştır. Son 5 yılda alınan atıf değerlerinin, üniversite sıralamalarında çok büyük etkisinin olduğu, bundan böyle editoryal  hakemlik değerlendirmelerinin ve Google Schoolar etkisinin de hesaplamalara dahil olacağı belirtilmiştir.]]>