KTBB Belediyelere Yönelik Yasa Tasarılarını Değerlendirdi

0
5855
Fotoğraf: KTBB facebook sayfası

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) yerel yönetimleri yakından ilgilendiren yasa tasarılarıyla ilgili düzenlediği Genel Kurul sonrası basın açıklamasından bulundu

KTBB yaptığı basın açıklamasında yasa tasarılarını belediyelerin anayasal görevlerine müdahale olarak niteleyerek, Belediyeler Yasası’nda yer alan temel yetkilerin erozyona uğratıldığını savundu. KTBB sosyal medya hesabından yapılan basın açıklaması ise şöyle:

Belediyeler Birliği’nin amacı üyeleri arasında ortak olan ideal ve ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek için daha ileri bir birlik sağlamaktır. Vatandaşların, kamu işleminin sevk ve idaresine katılma hakkı demokratik ilkelerden biri olup, bu hakkın en doğrudan kullanılma alanı yerel yönetim düzeyindedir.

Yerel yönetimlerin varlığı hem etkili hem de vatandaşlara ikamet ettiği veya çalışma hayatını yürüttüğü yerden süratle ve doğrudan ulaşmasını sağlamaktadır.
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, özerk yerel yönetimlerin korunması ve güçlendirilmesinin Anayasaya ve demokratik ilkelere dayalı bir KKTC’nin varlığına önemli bir katkı sağladığı düşüncesindedir.

Yerel yönetim seçimleriyle oluşan belediyelerin karar organlarına, sorumluluklarının kullanılmasındaki olanak ve yöntemler bakımından ve bu sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli kaynaklar bakımından geniş bir özerkliğe sahip yerel makamların varlığının gerektiğinde ısrarlıdır…”

Belediye Yetkilerinin  Erozyona Uğratıldığı Savunuldu

“Ancak yerel yönetimlerin varlığı ve yerinden yönetim hizmetleri ile ilgili halen yürürlükte olan Anayasa kurallarına rağmen gün geçtikçe KKTC Belediyelerinin ekonomik güçlerinin zayıflatıldığı ve hizmetleri yerine getirmesini sağlayan Belediyeler Yasası’ndaki temel yetkilerin yeni yasa tasarıları veya tadil yasa tasarıları gündeme geldikçe her seferinde yerel yönetimlerin hareket kabiliyetini sağlayan bu kuralların ve ilkelerin erozyona uğratıldığı ve/veya kısıtlandığı ve/veya yerel yönetimler ve yasaları yok varsayılarak belediyelerin görevlerinin merkezi Devlet Yönetimi idari organlarına kaydırıldığı, belediyeciliğin ruhuna, süratine, yerinden yönetim ilkesine aykırı yasa çalışmaları yapıldığı ve/veya yapılmaya çalışıldığı, yapılan yasa tasarıları ile belediyelerin yerinden yönetim ilkesi gereği yürüttüğü bu görevleri yerine getirecek başka organlar oluşturulmaya çalışıldığı, belediyeler yasası altında bulunması gereken çağdaş gelişmelerin ve/veya oluşumların ve/veya kuralların başka başka yasalara serpiştirilerek başka yetkili makamların karar almasına ve/veya yürütmesine bırakıldığı hayret, üzüntü ve kızgınlıkla izlenmektedir.

Bilinmelidir ki, KKTC Belediyeleri ve yasal olarak oluşturulmuş Belediyeler Birliği, Anayasal haklarının erozyona uğratılmasına sessiz kalmak ve sineye çekmek niyetinde değildir. Teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin getirdiği ve/veya gerektirdiği yasal değişikliklerin öncelikle belediyelere özgü düzenlenmiş 51/1995 Sayılı Belediyeler Yasası içinde yer alması için yasa tasarısı çalışmalarını hazırlama ve yeni oluşacak hükümetin gündemine getirmeyi kendine birincil görev olarak gördüğünü kamuoyuna bu açıklama ile sunmak isteriz.”

 

CEVAP VER

Yorumunuzu bırakın
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.