Evlilikte Mal Kaçırmak

0
4380

Evliliğin fazlasıyla çekişmeli olduğu durumlarda taraflar arasındaki en büyük problemlerden biri eşlerin edindikleri menkul ve gayrimenkullerin paylaşımıdır. Evliliğe çalışma gücüyle katılan eş diğer eşin katılma payını azaltma maksadıyla, iradi bir biçimde, 3. kişiler yararına kazandırmalar ve devirler yapar.

Türk medeni kanununa göre eşler,  yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine tabii olurlar. Buna göre evlilik birliği içinde eşler edindikleri mallar üzerinde ortak haklara sahiplerdir. Bir eş diğerinin rızası olmadan, evlilikte edinilen menkul ya da gayrimenkuller üzerine tek taraflı tasarruf işlemi yapamaz. Ancak bazen bir eşin diğer eşten kasten mal kaçırdığına şahitlik etmiş oluruz.

Diğer Eşin Katılma Alacağını Kasten Azaltmak

Bir eş, diğer eşin katılma alacağını azaltmak maksadıyla, evlilik birliği devam ederken, 3. kişiler yararına kazandırma ya da devirlerde bulunarak olası bir boşanma durumunda karşı tarafın hak talebinin önünü kesmeyi amaçlar. Genellikle, evliliklerde bu husus diğer eş tarafından da bilindiğinden; herhangi bir şeyi ispat da edemeyeceğini düşünerek katılma alacağı payını talep etmeyi de düşünmeden evlilikler sonlanmaktadır. Ancak, eşler arasında sıklıkla bu yola başvurulduğundan kanun hükümleri ve yargı kararlarıyla eşlerin haklarının gasp edilmesi önlenmeye çalışılmaktadır.

Katılma Alacağı Davalarında Eklenecek Değerler

Türk medeni kanunu, eşlerden birinin boşanmadan önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar ile eşin evlilik birliği içerisinde diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirleri edinilmiş mallara değer olarak ekleneceğini hüküm altına almıştır.

Uygulamada tapu iptali ve tescili davalarıyla hak talebinde bulunulabilirse de; usulüne uygun şekilde katılma alacağı davası, yasal mal rejiminin tasfiyesi davası açılırsa Türk Medeni Kanunun bu hükmüne de başvurulmalıdır.

Bu tür kazandırma ve devirlerle ilgili Aile Mahkemelerinde açılacak davalarda, kazandırma veya devirden faydalanan kişilere de bu dava ihbar edilmelidir. Aksi halde bu kişilere karşı mahkeme kararını ileri sürmek mümkün olmayabilir.

Eşin Mal Kaçırmasını Önlemek İçin Yapılabilecekler

Boşanma sürecinde bu tarz haksızlıklara maruz kalmamak için, gayrimenkullere aile konutu şerhi koydurmak gerekir.  Aile konutu şerhi; eşlerin aile konutu olarak kullandıkları ev üzerinde tarafların tasarruflarını kısıtlayacak, aile konutunun satılamaması amacıyla tapu kaydında yer alarak devrin önüne geçilecektir.

Eşin malları kaçıracağından ciddi şekilde şüphelenen diğer eş, edinilen mallar üzerine ihtiyati tedbir koydurarak eşin mallar üzerindeki tasarrufunu engelleme yoluna da gidebilir.

Ancak, genellikle eşler, gayrimenkulü hiç üzerlerine almadan bir başkası üzerine kaydettirerek kötü niyetle hareket etmekteler. Bu durumda eşin bu kötü niyetli hal ve tavırları belirlenmeli, buna göre çıkarılacak bir yol haritasıyla ispat yoluna gidilmelidir. Unutulmamalıdır ki evlilik olanı biteni bilme hakkını içerir, gizli kapaklı şeyleri değil.

CEVAP VER

Yorumunuzu bırakın
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.