Trafik Kazalarında Tazminat

0
4064

Trafik kazasında bedensel olarak zarar gören bir kişi, kazaya sebebiyet veren taraftan, kazaya sebebiyet veren kişinin kusuru oranında birtakım tazminat taleplerinde bulunabilir. Bunlar; sürekli iş göremezlik tazminatı, geçici iş göremezlik tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı ve tedavi giderleridir.

Sürekli İş Görmezlik Tazminatı

Bir kaza neticesinde zarar gören kişinin vücut bütünlüğünde bozulma meydana gelebilir. Bu bozulmalar basit tıbbi müdahalelerle giderilebileceği gibi uzun süreli tedavi gerektiren ve hatta kişinin bedeninde kalıcı arazlara sebebiyet verecek sakatlıkların ortaya çıkmasına da neden olabilir. Sürekli iş göremezlik; kişinin sürekli olarak çalışamamasına ya da çalışmasında süreklilik arz edecek şekilde azalma olması durumunda talep edilebilir.

Bu tazminatın talep edilebilmesi için, devlet hastanelerinden temin edilen bir sağlık kurulu raporu ile kişinin bedeninde süreklilik arz edecek şekilde bir maluliyet olmalı, kişinin çalışmasını ve yaşamını zorlaştıracak mahiyette bir bedensel bir zarar olduğu tespit edilmelidir. Kişi, kaza nedeniyle bedeninde meydana gelen araz nedeniyle hayatının geri kalanını daha fazla efor sarf ederek geçireceğinden, kazaya sebebiyet verenin kusuru oranında bu zararın giderilmesini talep edilecektir.

Geçici İş Görmezlik Tazminatı

Kaza neticesinde kişinin bedeninde kalıcı bir hasar olmamış ancak bir süre iyileşme süreci geçirmiş olabilir. Yani, kişi aylarca yatarak tedavi görmüş olabilir, bu süre geçtikten sonra hayatına kaza öncesi gibi devam edecektir, ancak bu iyileşme süresi boyunca da geçici de olsa çalışamayacaktır. Bu durumda talep edilmesi gereken tazminat kalemi geçici iş göremezlik tazminatıdır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Kaza neticesinde zarar gören kişi ölmüşse, ölen kazazedenin yaşarken destek verdiği kişiler tarafından talep edilebilecek bir tazminat kalemidir. Buradaki amaç; kaza nedeniyle hayatını kaybeden kazazedenin hayatta olsaydı destek vereceği bireylere bu kişinin yokluğunda bu desteği telafi edecek şekilde bir tazminatın ödenmesidir.

Tedavi Giderleri

Trafik kazası sonucunda geçici olarak ya da sürekli olarak zarar gören kişi, kazaya sebebiyet veren taraftan tedavi giderlerini talep edebilir. Tedavi giderleri kapsam olarak, hastane masrafları, ilaç masrafları, kaza nedeniyle kullanmak zorunda kalınan araç ve gereçler, ameliyat masrafları, tedaviye gidip gelirken yapılan ulaşım giderleri, bakım ve bakıcı giderleridir. Bu giderler faturalandırılabileceği gibi faturalandırılamayan tedavi giderlerinin de makul bir meblağ karşılığında zarar görene ödenmesi gerekmektedir.

Kusur Sorumluluğu

Trafik kazaları nedeniyle doğan tazminat davalarında kusur sorumluluğu söz konusudur. Yani, kazaya sebebiyet veren taraf kusuru oranında zarara katlanır. Eğer trafik kazasında zarar gören kişi tam ve ağır kusurluysa herhangi bir tazminat talebinde bulunması mümkün değildir. Bu davalarda kusurun varlığı, bilirkişi raporlarıyla tespit edilmektedir.

Bedensel Zarar Tespitli Tazminat Davalarında Süreç

Trafik kazası nedeniyle bedensel zarara uğramış kişi öncelikle bu kazaya sebebiyet veren tarafın zorunlu mali mesuliyet sigortası olup olmadığını tespit etmelidir. Bu tespitten sonra sürekli iş göremezlik tazminatı, geçici iş göremezlik tazminatı ve destekten yoksun kalma tazminat kalemleri ilgili sigorta şirketinden talep edilebilir. Sigorta şirketleri bu zararları, poliçe teminat limitleri dahilinde, sigortalının kusuru oranında karşılamaktadır. Sigorta şirketleri tedavi giderlerinden sorumlu değildir. Bu nedenle, tedavi giderleri ile ilgili talepler ile manevi tazminat talepleri, kazaya sebebiyet verenlere karşı ileri sürülmelidir.

Bahsedilen bu tazminat kalemlerinin sigorta şirketine karşı ileri sürüleceği durumlarda öncelikle sigorta şirketine yazılı bir başvuru yapılmalıdır. 15 gün içinde sigorta şirketinden olumlu ya da olumsuz bir cevap gelmesi gerekmektedir. 15 gün içinde herhangi bir cevap vermeyen sigorta şirketi talebi reddetmiş sayılır ve artık dava yolu açılmış olur. Aynı şekilde yazılı başvurunun olumsuz şekilde sonuçlanması karşısında da dava yolu açılmış olur.
Sigorta şirketinin yazılı başvuruya cevaben tazminatı karşılamadığı durumlarda Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılacak bir başvuru ile ya da Asliye Mahkemeleri’nde açılacak bir dava ile hak talebinde bulunmak mümkündür. Ancak, Asliye Mahkemeleri’nde ileri sürülecek davalarda arabuluculuk şartı getirilmiştir. Öncelikle, arabuluculuk yoluna başvurulmalı bu süreç de olumsuz sonuçlanırsa dava yoluna gidilebilir.

Bedensel Zararların Tazmini Davalarında Zamanaşımı

Bu davalarda zamanaşımı 2 senedir. Ancak, bu davalarda uzamış zamanaşımı kavramı da mevcuttur. Bu durumda ceza yasalarında öngörülen suç tipine göre uzamış zamanaşımı belirlenir. Bu süre 8 yıldan 15 yıla kadar uzayabilir.

CEVAP VER

Yorumunuzu bırakın
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.