Değer Kaybı Tazminatı

0
3508

Trafik kazası sonrası araçların hasar görmesi ve ikinci el piyasasında değer kaybına uğramış olması durumunda, araç değer kaybı olarak tanımlanır ve kaza öncesindeki satış fiyatı ile kaza sonrası satış fiyatı arasındaki fark trafik sigortasından talep edilebilir.

Değer Kaybı Tanımı

Trafik kazası sonucunda hasar gören araçlar servise götürülerek onarımları yapılır. Ancak, her ne kadar onarımları yapılmış olsa da gördüğü hasar nedeniyle ve kaza nedeniyle ikinci el araba statüsüne düşer. Aracın kazadan önceki değeri ile kazadan sonraki değeri arasındaki fark, araç değer kaybı olarak değerlendirilir.

Aracın uğradığı maddi kayıplar, sigorta şirketi tarafından sigorta poliçesi vasıtasıyla ödenir. Değer kaybı, onarım bedellerinden farklı bir alacak kalemidir ve talep edilmediği müddetçe sigorta şirketleri kendiliğinden bir hesapla bu bedeli tahsil etme yoluna gitmez.

Değer Kaybı Dışında Talep Edilebilecek Alacak Kalemleri

Trafik kazası nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybının yanı sıra hasara uğrayan aracın çalıştırılmaması sebebiyle uğradığı zarar, aracın kiralanması için ödenen bedeller gibi dolaylı zararlar, trafik sigortası poliçesinde teminat olması halinde talep konusu yapılabilir.

Değer Kaybına Esas Tazminat Miktarının Belirlenmesi ve Şartları

Değer kaybı hesabında; hasarın niteliği, aracın yaşı, kilometresi, markası, modeli hesaplama kıstasları ile hesap edilmekte ve piyasa şartlarına uygunluk gösterecek şekilde teklifler hazırlanır. Ancak bu alacak kalemini talep etmek için birtakım şartların varlığı aranmaktadır.  Bunlar:

  • Söz konusu kaza nedeniyle talepte bulunabilmek için iki yıllık zamanaşımı süresi bulunmaktadır.
  • Trafik kazasında %100 kusurlu taraf değer kaybı talebinde bulunamaz.

Değer Kaybı Tazminatı Tarafları

Değer kaybı nedeniyle açılacak bir tazminat davasının tarafları elbette hasara uğrayan aracın maliki ile kusurlu aracın malikine karşılık ya da kusurlu aracın trafik sigortasının bulunması halinde sigorta şirketine karşı açılabilir.

Değer Kaybı Davalarında Görevli Mahkeme

Sigorta davaları ticaret mahkemelerinde açılabileceği gibi, yargılama giderleri ve süre açısından daha avantajlı olduğu için Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde de açılabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu hakemler eliyle yapılan dosya üzerinden yapılan bir inceleme sonrasında kararı taraflara bildirir. Komisyon kararlarına karşı itiraz yolu açık olup miktar bakımından 40.000 TL’nin üzerindeki davalarda İstinaf yolu da açıktır.

CEVAP VER

Yorumunuzu bırakın
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.