Tahliye Taahhütnamesi

0
3708

Tahliye taahhütnamesi, kiracının, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlenmesidir.

Tahliye Taahhütnamesi

Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre kiracı, kiralananın kirasını ödediği müddetçe kiralananı kullanabilir. Kira sözleşmesinin süreli olması, o süre sonunda kira ilişkisinin biteceği anlamına gelmemektedir. Bu anlamda Borçlar Kanunu, kiracı lehine bir takım düzenlemeler yapmıştır.  Ancak tabii bu hususun bir istisnası da tahliye taahhütnamesidir.

Kiralayan, kira sözleşmesinin düzenlenmesinin ardından kiracıdan aldığı tahliye taahhütnamesi ile kiracıyı kiralanandan tahliye yoluna gidebilir. Bu yolun tercih edilmesi halinde uygulanması gereken belli başlı prosedürler söz konusudur. Bu prosedürlerin de hak düşürücü sürelere riayet edilerek yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kiracının Tahliye Taahhütnamesi İlet Tahliyesi

Tahliye taahhütnamesi ile kiracının taşınmazdan çıkarılmasına yönelik hukuki yollara başvurma imkanları sağlanmıştır.  Bir kiralayanın elinde, şartlara uygun şekilde temin edilen bir tahliye taahhütnamesinin olması durumunda iki yola başvurulabilir. Bunlardan biri Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde açılacak tahliye davasıdır. Diğeri de icra daireleri kanalıyla kiracının tahliye edilmesidir.

Her iki yolun tercihinde de hak düşürücü süreye riayet etmek gerekmektedir. Kiracının taşınmazı tahliye edeceğini beyan ettiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ya icra yoluna ya da dava yoluna başvurmak gerekmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye Süreci

Geçerli bir taahhütname olması halinde ya da bekletici mesele yapılması gereken harici bir durumun olmaması halinde bu süreç çok uzun sürmemektedir. Ancak, pek tabii ki mahkemelerin ve icra dairelerinin iş yükü unutulmamalıdır. Hayatın olağan akışına aykırı şekilde cereyan eden mücbir sebeplerin varlığı söz konusu olursa, pandemi bunlardan biridir, yargılama sürelerinde değişiklikler baş gösterebilir.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartları kanuni düzenlemeler ve yargı kararları ışığında çerçevelenmiştir. Bu şartlardan herhangi birinin eksik ya da hatalı olması durumlarında tahliye kararı verilemeyecektir.  Bu şartlar;

  • Tahliye taahhütnamesi yazılı olmalıdır,
  • Tahliye taahhütnamesi bizzat kiracı tarafından ya da yetkilendirdiği kişiler tarafından verilmelidir,
  • Tahliye taahhütnamesinde taşınmazın tahliye tarihi belirtilmelidir,
  • Tahliye taahhütnamesi kişinin serbest iradesine dayanarak verilmelidir,
  • Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra tahliye taahhüdü verilmelidir,

Birden Fazla Kiracının Olması Durumunda Tahliye Taahhütnamesi

Birden fazla kiracının olması durumunda tahliye taahhüdünün tüm kiracılardan alınması gerekmektedir. Sadece bir kiracının tahliye taahhüdü vermesi, tüm kiracıların tahliyesine olanak sağlamayacaktır.

CEVAP VER

Yorumunuzu bırakın
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.