Adli Sicil Belgesi

0
3117

Kişilerin ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerinin yer aldığı belgeye adli sicil belgesi denmektedir. Bu belgede kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla kişi hakkında hükmedilen cezalar ve tedbirlere yer verilir, kesinleşmeyen mahkeme hükümlerine ilişkin bilgilere yer verilmez.

Adli Sicil Belgesinde Yer Alan ve Yer Almayan Bilgiler

Hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararları, hapis cezalarının infazına ilişkin bilgiler, hapis cezasının ertelenmiş olması halinde buna ilişkin bilgiler, kişi denetim altındaysa denetim süresine ilişkin bilgiler, adli para cezasına ilişkin bilgiler, kısa süreli hapis cezalarının seçenek yaptırımlara çevrilmesi durumlarında bu bilgiler, kişinin belirli hak ve yetkileri kullanmaktan yoksun bırakılması durumunda buna ilişkin bilgiler, özel ve genel affa ilişkin bilgiler, Askeri Ceza Kanununa göre verilen mahkumiyet kararları adli sicil belgesinde yer alır.

Disiplin suçlarından doğan mahkumiyet kararları, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları, zorlama hapsi kararları ve idari para cezalarına ilişkin bilgiler adli sicil belgelerinde yer almaz.

Arşiv Kaydı

Arşiv kaydı, adli sicil kaydından farklı bir kavram olup mahkumiyet hükümleri önce adli sicile alınır daha sonra belirli koşullar gerçekleşince bu bilgiler arşiv kaydına alınır. Arşiv kaydındaki mahkumiyet bilgileri de Adli Sicil Kanunu hükümleri çerçevesindeki koşulların gerçekleşmesiyle silinebilecektir.

Adli Sicil Kayıtlarının Silinmesi

Adli Sicil belgesindeki kayıtların ne zaman ve nasıl silineceği hususu Adli Sicil Kanununda belirtilmiştir. Buna göre; ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazının tamamlanmasıyla bilgiler kendiliğinden arşiv kaydına alınır. Arşiv kaydı ise; kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle silinebilecektir.

Ceza mahkumiyetine ilişkin şikayetten vazgeçme durumunda, ceza zamanaşımının dolması ve af durumlarında da adli sicil kaydı silinebilir.

Adli Sicil Kayıtlarının Silinmesinde İşleyecek Süreler

Kasten öldürmeye teşebbüs, resmi evrakta sahtecilik gibi ve ağır para cezası gerektiren suçlarda adli sicil kayıtları, cezanın infazından itibaren 15 yıl içinde silinebilir. Diğer mahkumiyetler açısından da bilgilerin arşiv kaydına alınmasından itibaren 5 yıl içinde arşiv kaydından da arşiv bilgileri silinebilecektir.

Adli Sicil Kaydının Silinmesinde Uygulanacak Usul

Adli sicil koşulları gerçekleşen mahkumiyet bilgileri kendiliğinden silinmediyse bir dilekçe ile Adli Sicil ve Genel İstatistik Genel Müdürlüğüne yapılacak bir başvuru ile adli sicil bilgilerinin ya da arşiv kaydının silinmesi talep edilebilir.

CEVAP VER

Yorumunuzu bırakın
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.