Çevrimiçi Zorbalık

0
2836

Çevrimiçi zorbalık, dijital platformlarda kişileri korkutmaya, kızdırmaya, utandırmaya yönelik davranışların sergilenmesidir. Bir kişi hakkında yalanlar yaymak, utandırıcı fotoğraflar paylaşmak, incitici mesajlar atmak, taciz içerikli mesajlar göndermek, dış görünüşle dalga geçmek çevrimiçi zorbalığa örnek gösterilebilir.

Çevrimiçi Zorbalığın Yol Açtığı Sorunlar

Zorbalık gören kişi kendini her zaman saldırı altında hissedebilir. Çevrimiçi zorbalığın ruhsal, duygusal ve fiziksel etkileri mevcuttur. Kızgınlık, öfke, utanç, karın ağrısı, baş ağrısı, başkaları tarafından rahatsız edilme endişesi gibi etkileri mevcuttur.

Sosyal medya platformlarında bu durumlarla çok sık karşılaşılmaktadır. Genellikle insanların dış görünüşleriyle çok rahatlıkla dalga geçilmekte, zaten kişisel algı ve benlik duygusu zedelenmiş insanlar hiç tanımadıkları kişilerin zorbalığına maruz kaldıkları için kendi hayatlarından vazgeçme noktasına gelmektedirler.

Bu tip davranışların kişilerin huzurunu, manevi bütünlüğünü zedelemeye yönelik olduğu da bir gerçektir. Kişilerin manevi bütünlüğü, iç huzuru ve dinginliği korunması gereken hukuki değerlerdir. Dolayısıyla bu değerlere yönelik saldırılar kişilik haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Kişilik haklarının ihlalinin cezai ve hukuki boyutları mevcuttur.

Çevrimiçi Zorbalığa Maruz Kalındığında Yapılması Gerekenler

Çocukların çevrimiçi zorbalığa maruz kalmaları halinde durumu derhal anne ve babalarıyla ya da güvendikleri başka bir yakınlarıyla paylaşmaları gerekmektedir. Zorbalığa maruz kalan bir yetişkinse konu mutlaka ilgili mercilere bildirilmelidir. Zorbalığı yapan bir okul arkadaşıysa durum mutlaka okul idaresiyle de paylaşılmalıdır.

Çevrimiçi Zorbalığın Yasalardaki Yeri

Her ne kadar mevcut ceza kanununda “siber zorbalık suçu” şeklinde tanımlanan bir suç bulunmuyorsa da bu davranışların karşılığına denk gelen ve tanımlanmış suç tipleri mevcuttur. İnternet üzerinden yapılan bu tip davranışlar; Türk Ceza Kanununda düzenlenen hakaret, tehdit, ayrımcılık, kişilerin huzur ve sükûnu bozma suçu, intihara yönlendirme, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçları üzerinden şikâyete konu edilebilecektir.  Yapılan saldırının içeriğine göre cinsel taciz suçundan da şikâyetçi olunabilir.

Bu saldırıların cezai boyutunun yanında bir de hukuki boyutu vardır. Toplum düzeninin korunması açısından konu cezai anlamda değerlendirilmeli kişisel değerlerin ihlali söz konusu olduğu için de manevi tazminat davası yolu tercih edilmelidir.