Nefret ve Ayrımclılık Suçu

0
2675

Nefret ve Ayrımcılık suçu, Türk Ceza Kanunun hürriyete karşı suçlar bölümünde düzenlenmiştir.

Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,

c) Bir kişinin işe alınmasını,

d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu maddeyle insanlara tanınan haklardan insanların keyfi bir şekilde yoksun bırakılmalarının önüne geçmek amaçlanmıştır. İnsanların, içinde bulundukları durumlar ve özellikler gözetilerek aralarında bir eşitlik kurulmalıdır.

Nefret ve Ayrımcılık Suçunun Unsurları

İnsanlar arasında kanunların izin vermediği  ayrımların yapılarak bazı kişileri kanunun tanıdığı haklardan ve olanaklardan yoksun hale getirilmesi nefret ve ayrımcılık suçunu oluşturur.

Suçun oluşması için maddi unsurlar madde metninde yer almaktadır. Madde metninde yer alan fiillerin gerçekleşmesiyle suç işlenmiş olur.

Herkes bu suçun faili olabilir. Kanunda buna ilişkin bir sınırlama söz konusu değildir. Her ne kadar suçun failinde bir sınırlama yoksa da herkes suçun mağduru olamaz. Suç metninde atfedilen özelliklerin insana özgü olması sebebiyle tüzel kişiler bu suçun mağduru olamayacaklardır.

Nefret ve Ayrımcılık Suçunun Cezası

Nefret ve ayrımcılık suçu takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Suçun savcılık makamına ihbarı halinde savcılık kendiliğinden soruşturma başlatacaktır.

Nefret ve ayrımcılık suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla hapis cezasıdır. Takdiri mahkemeye ait olmak üzere bu suçun yaptırımı olarak hakim hapis cezasını adli para cezasına çevirebilir. Failin sicilinin müsait olması halinde erteleme hükümleri de uygulanabilir.

Nefret ve Ayrımcılık Suçu uzlaşma hükümlerine uygun olmadığından taraflar arasında uzlaşma yoluna gidilemeyecektir.

CEVAP VER

Yorumunuzu bırakın
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.