Ortaklığın Giderilmesi Davası

0
2947

Paylı veya elbirliği mülkiyetine tabii bir taşınmaz üzerindeki ortaklığının sonlandırılarak kişisel mülkiyete geçirilmesini sağlayan davaya ortaklığın giderilmesi davası denir.

Paylı Mülkiyet – Elbirliği Mülkiyeti

Bir taşınmaz üzerinde birden fazla kişinin hisse sahibi olmasına paylı mülkiyet denir. Burada tek bir mülkiyet vardır ve bu mülkiyet üzerinde birden fazla kişi hak sahibidir. Elbirliği mülkiyetinde ise taşınmaz üzerinde birden fazla hak sahibi vardır ancak burada hak sahiplerinin pay oranı belli değildir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Taraflar

Ortaklığın giderilmesi davalarında taraf sayısı çok olup dava sonuçlandığında her bir taraf için benzer hüküm kurulur. Ortaklığın giderilmesi davalarında ortaklık; aynen taksim suretiyle veya satış suretiyle giderilebilir.

Bu dava; taşınmazdaki hak sahibinin diğer hak sahiplerine açtığı bir davadır. Davada karşı taraf, taşınmaz üzerindeki diğer hak sahipleri olacaktır. Tarafların kendi aralarında anlaşamadığı durumlarda Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde açılacak bir dava ile taraflar arasındaki ortaklığa son verilir.

Satış Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi – Aynen Taksim Suretiyle Ortaklığın Giderilmesi

Taşınmaz aynen taksim edilemeyecek bir vasıfta ise mahkeme taşınmazın satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verebilir. Bu usul tercih edildiğinde taşınmaz cebri icra yoluyla satılır ve bedeli ortaklar arasında bölüştürülür.

Taşınmaz aynen bölünebilecek vasıfta ise; taşınmazın aynen taksimi suretiyle ortaklığın giderilmesi yolu tercih edilebilir. Taşınmazın eşit parçalara bölünüp paydaşların mülkiyetine geçirilmesi usulü kullanılır.

Taşınmaz Üzerinde Bütünleyici Parçaların Bulunması Durumu

Ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz üzerine bina, ağaç vb. parçaların bulunması durumunda ve bu parçaların mülkiyetinin de çekişmeli olması durumunda muhdesatın aidiyeti davası açılması gerekir. Bu davanın açılması durumunda; ortaklığın giderilmesi davası muhdesatın aidiyeti davasının sonucunu bekleyecektir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Birden fazla yerde taşınmazın olması durumunda dava, taşınmazlardan herhangi birinin bulunduğu yer mahkemesinde görülebilir. Ortaklığın giderilmesi davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.