DAÜ Özay Oral Kütüphanesi ulusal çalıştayda temsil edildi

0
5517

kutuphane_2Türkiye’de ve KKTC’de açık erişimle ilgili farkındalığı artırmak, üniversitelerde üretilen araştırma verilerinin kurumsal dijital arşivler aracılığıyla erişime açılması ve bunun için gerekli strateji, mevzuat ve açık erişim altyapısını tartışmak amacıyla düzenlenen çalıştaya akademisyen, editör, araştırmacı, yayıncı, kütüphaneci, bilgi teknoloji uzmanı, öğrenci, firma yetkilileri gibi birçok alandan 400’den fazla kişi katıldı. Çalıştayda, Açık Erişim, 2001 yılında yayımlanan Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi bildirisinde “Bilimsel literatürün internet aracılığıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, dizinlenebilir, tam metne bağlantı verilebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir biçimde kamuya ücretsiz açık olması.” şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu çalıştayda açık bilim, açık veri, açık erişim ile ilgili teknolojiden, içeriğe, mevzuattan, politikaya, örnek uygulamalara kadar birçok konuda konusunda uzman yabancı ve yerli uzmanlar tarafından bilgi paylaşımında bulunuldu. Çalıştay süresince Avrupa Birliği Komisyonu’nun bakış açışı ile açık erişim ve açık veri, araştırma alt yapıları ve birlikte çalışabilirlik standartları, gömülü açık arşivler, DOAJ ve SPARC Europe neler yapıyor?, araştırma bilgi sistemleri için standart veri modeli: euroCRIS, araştırmacılar için uluslararası bir kimlik numarası: ORCID, önemli yayınevlerinin açık erişim konusundaki stratejileri ve yaptığı çalışmalar, araştırma verisi, açık veri ve veri yönetimi, TÜBİTAK ve açık erişim, kurumsal arşivlerde son gelişmeler ve iyi uygulamalar DSpace yazılımı ve etkili kullanımı konuları üzerinde duruldu.]]>