Av. Şaha Elif Ergin

25 İÇERİKLER 0 YORUMLAR

Mirastan Çıkarma

Tahliye Taahhütnamesi

Çocuk Mallarının Yönetimi

Türk Medeni Kanunu düzenlemesine göre; anne ve baba, velâyetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına sahiplerdir. Anne ve baba kusurlarıyla velayetleri kaldırılmadıkça çocuğun...

Yardım Nafakası