DAÜ'de "BROWN BAG" semineri gerçekleştirildi

0
5970

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkileri Bölümü, “Kıbrıs Barış Süreci Toplumlararası Kamuoyu Eğilimleri 2007-2015 ve Sonrası” konulu “Brown Bag” isimli (The Cyprus Peace Process: Trends in Inter-Communal Public Opinion, 2007 – 2015 and the Way Forward) seminer gerçekleştirdi. DSC_052011 Kasım 2015 tarihinde saat 14:30’da İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nde gerçekleştirilen söz konusu seminer DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve uzun yıllardan beridir Kıbrıs müzakere sürecini bilimsel olarak en yakından araştıran Prof. Dr. Ahmet Sözen tarafından verildi. Söz konusu seminerde 2007 yılından günümüze kadar geçen süreçte Prof. Dr. Ahmet Sözen’in ve Kıbrıslı Rum araştırmacı Alexandros Lordos’un öncülük ettiği ve Kıbrıs müzakere konularıyla ilgili adanın iki toplumunda gerçekleştirilen anket araştırmaları ve bu araştırmaların sonucunda açığa çıkan sonuçlar grafik ve yorum hâlinde katılımcılarla paylaşıldı. “İki Kesimlilik”, “Vatandaşlık Seçenekleri”, “Garantiler” ve “Yönetim ve Güç Paylaşımı” gibi pek çok başlığın irdelendiği seminerde, kalıcı bir barışı sağlayabilecek yönetim modellerine karşı iki toplumun seneler içerisinde anket çalışmalarında verdiği cevaplar baz alınarak çözümler arandı. Prof. Dr. Sözen, yöneltilen soruları cevaplamadan önce federal bir yönetim modelinin iki toplum için en uygun model olduğunu aktarırken, çözüme giden süreçte müzakerelere paralel şekilde güven arttırıcı önlemlerin de sağlanması gerektiğini vurguladı.]]>