İşyerinde Aşı Zorunluluğu

0
5083

Koronavirüs aşısının temini, hangi yaş gruplarına uygulanacağı ve benzeri konular gündemi hala meşgul ederken, çalışma hayatı devam eden sektör patronları, çalışanlara aşıyı zorunlu kılmayı konuşuyorlar.

Hükümet, vatandaşları yaş gruplarına göre ayırarak aşı takvimini oluşturdu. Ancak, yasal düzlemde aşının zorunluluğuna dair herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Buna rağmen işverenler aşıyı çalışanlarına zorunlu kılabilirler mi?

Aşı zorunluluğuna dair yasal düzenlemeler henüz yapılmadığından, ülkemizde vatandaşlar ancak gönüllü olurlarsa aşı olabilirler, bunun haricinde yasal herhangi bir düzenleme yapılmadığı müddetçe herhangi birinin aşıya zorunlu tutulması hukuken temelsiz bir işlem olacaktır.

Ülke çapında hal böyleyken, aşı olmayı reddeden çalışanın iş akdini işveren feshedebilir mi gibi sorular sıklıkla sorulmakta ve cevapların belirsizliği de devam etmektedir.
Kamu sağlığı ve kamu güvenliği kavramları açısından düşünülürse, işyerlerinin de kamuya müstenit olduğu yargısına varılırsa çalışanların da aşı olma zorunluluğu olduğu kabul edilebilir.

Aşı Olmak İstemeyen Çalışan Aleyhine İşverenin Fesih Hakkı

Koronavirüs yapı itibariyle insanlar arasında kolaylıkla yayılabilen bulaşıcı bir hastalık olup ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenledir ki Dünya Sağlık Örgütünce “salgın” olarak ilan edilmiştir. Dünya ülkeleri her alanda çeşitli önlemler almış, iş hayatı başta olmak üzere insan alışkanlıkları yeniden ayarlanarak hayatlarımızda köklü ve çeşitli değişikliklere gidilmiştir.

Hal böyle iken koronavirüse yakalanan, bunu saklayan ya da aşı olmayan, olmak istemeyen çalışanın durumunu iş kanununda yer alan düzenlemeler ışığında değerlendirecek olursak işveren, tüm önlemleri almış olduğu halde, bulaşıcı hastalığa yakalanan işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebilir. Böyle bir durumda iş akdi haklı nedenle feshedilen işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

İşyerinde Çalışan Diğer İşçiler Bakımından İşcilerin Fesih Hakkı

İşverenin tüm önlemleri almış olmasına rağmen alınan önlemlere riayet etmeyen işçi nedeniyle bulaşıcı hastalığa yakalanan işçiler açısından da iş akdinin haklı nedenle feshi sebebi doğmaktadır. İşçinin haklı nedenle feshi durumunda işveren, işçinin tazminat haklarını ödemekle mükelleftir.

Ancak, yine de iş akdinin sonlandırılması son çare olmalıdır. Önleyici, koruyucu ve caydırıcı tedbirlere başvurularak işçi işveren arasındaki ilişkiler yeniden tesis edilmelidir.