20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’ne Kıbrıs’tan Destek

0
4077

Kıbrıs’ta olan örgütler 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle ortak basın
açıklaması yaptı.

Dünya Mülteciler Günü dolayısı ile basın toplantısı düzenledi. Yapılan basın açıklamasında;

  • Mülteciler, yaşamlarının ve özgürlüklerinin risk altında olduğu ülkelere geri gönderilmemeli ve uluslararası koruma ihtiyaçları, geri-göndermeme ilkesi doğrultusunda değerlendirilmelidir.

Sığınma Talebi

  • Sığınma talebinde bulunma ve yararlanma temel haktır. Bu bağlamda, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın bu haklara göre değiştirilmesini ve asgari olarak sınırda reddetme dahil geri göndermeme ve cezalandırılmama ilkelerine saygıyı, statü ve koruma ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sığınmacı ve mültecilere uygulanan insan hakları ve mülteci hukuku standartlarına uygun muamele için adil ve etkili süreçlere erişim içeren bir mülteci yasasının kabul edilmesini talep ediyoruz.
  • Sığınma talebinde bulunmak bir suç değildir ve savaş ve zulümden kaçanlar söz konusu olduğunda, belgesiz ve düzensiz bir şekilde bir ülkeye girmek, evrensel bir insan hakkı olan sığınma talep etme hakkını hükümsüz kılmaz.
  • Kişinin özgürlük ve güvenlik hakları temel insan haklarıdır. Sığınma talebinde bulunmak hukuka aykırı bir eylem olmadığından, sığınmacıların temel insan haklarını ihlal ettiği için alıkonmasından kaçınılmalı ve gerektiğinde alternatif sığınma yerleri geliştirilmelidir. Çocukların alıkonması ise, hiçbir zaman çocuğun yüksek yararına olmadığı için gerçekleştirilmemelidir.
  • COVID-19 bağlamında, halk sağlığını güvence altına almak ile mültecileri koruma birbirinin karşıtı ve dışlayan eylemler değildir. Mülteciler sağlık alanında da alınan aşılama programları gibi güvenlik önlemlerine her yönden dahil edilmeli ve çok dilli bilgiye erişim garanti altına alınmalıdır.

Ayrıştırma Yapılmamalı

  • Kıbrıs’ın kuzey kesimi de dahil olmak üzere, maalesef dünya genelinde artan ırkçı ve yabancı düşmanlığına karşı mücadelede politikalar, yasalar, yol haritası veya eylem planı gibi cesur adımlar atılmalı ve uygulanmalıdır.
  • Kıbrıs’ın kuzey kesiminde yaşayan mülteciler ve sığınmacıların daimi ikamet hakları, meslek alanları,dil ve mesleki eğitim programları da dahil olmak üzere, istihdama anlamlı erişimleri olması çok önemlidir. Yerel yetkilileri, mültecilerin topluma uyumları ve katkıda bulunmalarına yardımcı olma çabalarını hızlandırmaya çağırıyoruz.
  • Mültecilerin ve sığınmacıların, ihtiyaçları doğrultusunda, mevcut tüm sosyal yardım veya refah programlarına erişmelerinin sağlanmasını belirtmek önemlidir.

Ayrıca mültecilere uygulanan insan hakları ve mülteci hukukuna uygun düzenleme kapsamına hakim olan “Mülteci Yasası” çıkarılması talep edildiği belirtildi. Basın açıklaması Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde okundu.

Kıbrıs’ta bulunan 17 imzacı örgüt;

• Avrupa Akdeniz Sanat Derneği (EMAA)
• Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ)
• Evrensel Çocuk Hakları Derneği (EÇHD)
• Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD)
• Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB)
• Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı (KTIHV)
• Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (KTMMOB)
• Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)
• Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS)
• Kuir Kıbrıs Derneği
• Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)
• Mülteci Hakları Derneği (MHD)
• Mesarya Kadınları İnisiyatifi
• Sivil Toplum İnisiyatifi
• SOS Çocukköyü Derneği
• Üçüncü Toplum Forumu
• VOIS (Uluslararası Öğrencilerin Sesleri) Kıbrıs