Mirastan Çıkarma

0
3599

İnsanların yakınları ile sorunlar yaşayıp husumetli hale gelmeleri mümkündür. Böyle bir durumda kişinin husumetli olduğu bir kimseyi kendi mirasından mahrum etmek istemesi de olasılık dahilindedir. Böyle bir durumda kanun hükümleri çerçevesinde birtakım işlemler yapılabilir. Miras bırakan bir vasiyetname ile ya da miras sözleşmesi ile saklı pay sahibi mirasçısını mirastan çıkarabilir.

Mirastan Çıkarma Halleri

Kanunen iki türlü mirastan çıkarma mümkün olabilir. Bunlar; normal mirastan çıkarma ile borç ödemeden aczi sebebiyle mirastan çıkarma olarak belirlenmiştir.

Normal mirastan çıkarma; Mirasçının miras bırakana karşı aile hukukundan doğan görevlerini ihmal etmesi ya da kendisine karşı ağır bir suç işlemesi halinde mirastan mahrum edilmesi durumudur. Kanunda ağır bir suçun ne olduğu tanımlanmamıştır. Dolayısıyla bu ağır suç kavramının içini Yargıtay kararları ile doldurabiliriz. Yargıtay kararlarına göre; miras bırakana karşı işlenen hakaret, tehdit, şantaj gibi suçların ağır suç olarak tanımlanabilecektir. Buradaki en önemli kıstas, aile bağlarını zedeleyecek ve kopmasını gerektirecek sebeplerin varlığıdır.

Borç ödemeden aczi sebebiyle mirastan çıkarma ise; mirastan mahrum edilen mirasçının menfaati için yapılan çıkarmadır. Miras bırakan borç içindeki mirasçının altsoyunu korumak için mirasçıyı mirasından mahrum ederek onun miras payını altsoyuna vermektedir.

Mirastan Çıkarmanın Şartları

Mirasçının miras bırakana ya da yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesi halinde; mirasbırakan mirasçıyı, mirasçılıktan çıkarabilmektedir. Suçun teşebbüs halinde kalması da mirastan çıkarmak için yeterli olacaktır.

Mirasçının miras bırakana veya ailesi üyelerine karşı aile hukukundan kaynaklanan görevlerini önemli ölçüde yerine getirmemesi halinde ise; mirasçı, miras bırakan ve onun ailesine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini (örneğin bakım ve sadakat yükümlülüğünü) yerine getirmediğinde bu durum miras bırakan için o kişiyi mirastan- mirasçılıktan çıkarma sebebi oluşturmaktadır.

Mirastan Çıkarmanın Usulü

Mirastan çıkarma ölüme bağlı bir tasarruf olması sebebiyle miras sözleşmesi veya vasiyetname düzenleme yollarından biriyle bu işlemin gerçekleştirilmesi mümkündür. Miras bırakanın mirastan çıkarmaya yönelik açık irade beyanı ve mirastan çıkarmaya dayandığı sebep miras sözleşmesinde veya vasiyetnamede belirtilmelidir. Belirtilecek olan bu sebepler mutlaka kanunda sayılan sebeplerden biri olmalıdır. Hatta çıkarma sebebine ve olaylara somut olarak yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca mirastan çıkarma saklı payın bütününe ilişkin olabileceği gibi, bunun bir kısmına yönelik de olabilmektedir.

Mirastan Çıkarmanın Sonuçları

Mirastan çıkarılan kimse mirastan pay alamayacağı gibi bu durumu tenkis davasına da konu edemez. Mirastan çıkarılanın alması gereken ancak mirastan çıkarılması sebebiyle hak kazanamadığı pay ise, o kimse miras bırakandan önce ölmüş gibi, mirasçılıktan çıkarılanın varsa altsoyuna, yoksa miras bırakanın yasal mirasçılarına kalır.

CEVAP VER

Yorumunuzu bırakın
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.