Anneliğin Tespiti Davası

0
3357

Çocuğun biyolojik annesi haricinde başka bir kadının nüfusuna kaydedilmesi durumlarında nüfus kaydının düzeltilmesi davası açılarak kaydın düzeltilmesinin talep edildiği davalardır. Burada annelik hususu çekişmelidir.

Anneliğin Tespiti

Kural olarak kişinin soy bağı anne ile kurulmaktadır. Ancak bazı durumlarda çocuğun nüfusuna kaydedildiği anne biyolojik annesi olmayabilir. Herhangi bir nedenle çocuk biyolojik anne ile değil başka bir kadınla soy bağı kurmuşsa çocuğun nüfus kaydının düzeltilmesi gerekir. Bunun için de anneliğin tespiti davası açılmalıdır.

Anneliğin Tespiti Davasında Taraflar

Anneliğin tespiti davası doğrudan nüfus müdürlüğüne ya da ilgili kimseye karşı açılmalıdır.  Bu davalar tespit niteliğinde davalar olduğundan bu davaların açılmasında zamanaşımı süreleri işlemez.

Anneliğin Tespiti Davasında Usul

Bu davaların açılabilmesi için biyolojik annenin tespit edilmesi gerekir. Davacı tarafın sunacağı delillerle ve hâkimin kendiliğinden araştırma yetkisi birlikte kullanılarak biyolojik annenin tespiti yoluna gidilmelidir. Bu davalarda mutlaka DNA testinin yapılması gerekir.

Anneliğin Tespiti Davasının Sonuçları

Anneliğin Tespiti davası miras hukuku açısından önemlidir.  Anneliğin tespit edilmesiyle nüfus kaydında anne hanesindeki isim değişmektedir. Dolayısıyla çocuğun nüfus kaydı değişmekte, önceki anne ile soy bağı ortadan kalkmakta ve biyolojik anne ile soy bağı kurulmaktadır. Mirasçılık ilişkisi , kişilerin alt soyları ve üst soyları arasında kurulduğundan biyolojik anne ile çocuk arasında kurulan soy bağı ilişkisi direkt hem çocuğun hem annenin mirasçılık sıfatı kazanmasına neden olacaktır.