Yoksulluk Nafakası

0
2841

Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiş dört nafaka çeşidinden biri olan yoksulluk nafakası; evliliğin bitmesiyle yoksulluğa düşecek olan taraf lehine hükmedilen nafakadır.

Yoksulluk Nafakası Şartları

Boşanma nedeniyle eşlerden biri, yoksulluğa düşeceği iddiasıyla daha ağır kusurlu olmamak kaydıyla, diğer eşten yoksulluk nafakası talep edebilir. Buradan da anlaşılacağı üzere yoksulluk nafakası talebinin ilk şartı yoksulluk şartıdır.

Yargıtay yoksulluk kavramını her dosyanın özelinde farklı değerlendirmektedir. Yerleşik içtihatlara bakıldığında; yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanlar yoksul olarak değerlendirilmektedir.

Yoksulluk nafakasını talep eden eşin asgari ücretle çalışıyor olması ya da emekli, dul, yetim vb. aylıkları alıyor olması yoksulluğu ortadan kaldıran nedenler arasında sayılmamaktadır.

Bağımsız bir dava olarak açılabileceği gibi, açılmış bir boşanma davasında talep edildiğinde mahkeme tarafından incelenebilecektir.

Yoksulluk Nafakasının Süresi

Mevcut düzenlemede yoksulluk nafakası herhangi bir süreye bağlı değildir, nafaka süresiz olarak verilir. Nafaka alacaklısının evlenmiş olması, taraflardan herhangi birinin ölümü, nafaka alacaklısının yoksulluğunun ortadan kalkması gibi nedenlerle nafakanın kaldırılması nafaka borçlusu tarafından açılacak bir dava ile mümkündür.

Yeni düzenlemede ise yoksulluk nafakasının bir süreye bağlanması öngörülmektedir. Nafakanın evlilik süresine göre ödenmesi görüşü hakimdir. Buna göre 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 2-5 yıl süren evliliklerde 8 yıl, 5-10 yıl süren evliliklerde 12 yıl nafakaya bağlanması öngörülmektedir.

Yoksulluk Nafakasının Artırımı

Nafaka hükme bağlanırken nafakanın her sene nasıl artacağı da hükme bağlanmaktadır. Yargıtay kararlarında her yıl ÜFE artış oranına göre artışının yapılması gerektiği görüşü hakim olduğundan mahkemeler de genellikle bu yönde kararlar vermektedir.

CEVAP VER

Yorumunuzu bırakın
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.