DAÜ FİMAUM Fikri Mülkiyet Haklarının Önemine Değindi

0
1930

Yaratıcı çaba sonucunda oluşan her türlü gayri maddi varlık olarak ifade edilen fikri mülkiyet, günümüzde özellikle ekonomik yönden ülkelerin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Küreselleşme sürecinde artan uluslararası ticari ilişkiler, teknoloji transferi, doğrudan yabancı sermaye yatırımları gibi birçok alanda fikri mülkiyet hakları (FMH) etkili olmaktadır. Artan teknolojik olanaklar, fikrî ürünlerin uluslararası anlamda yayılmasını da beraberinde getirmiştir.

Fikri ürünlere kolay ve hızlı erişim, bu ürünlerin yaratıcılarının, yaratıcı çabalarının karşılığını tam olarak alamamalarına neden olmakta ve yeni buluşların yapılmasının önüne geçmektedir. Bu durum ise teknolojik ilerlemeyi sekteye uğratmaktadır. Bu nedenlerden dolayı FMH korumasına verilen önem günümüzde ülkelerin temel büyüme politikaları içerisinde önemli bir yere sahiptir. Birçok gelişmiş ülke fikri mülkiyet kavramını güçlü politikalarla korumakta ve FMH korumasına ilişkin hukuki altyapılarını güçlendirmektedirler.

KKTC’de fikri mülkiyet hakları ile ilgili yasal düzenlemelerin yetersiz  olduğu düşüncesiyle yola çıktık ve bu alanada daha güçlü hukuki zemin oluşturmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği oluşturmak, ulusal ve uluslararası konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek, araştırma projeleri geliştirmek ve uygulamak amaçlarıyla  2021 yılı kasım ayında DAÜ FİMAUM olarak faaliyete başladık.

Merkezimizin ilk etkinliği, “Fikri Mülkiyet Hakları” başlıklı panel ile 8 Nisan 2022 tarihinde DAÜ’de gerçekleştirildi. Ayrıca FİMAUM’un logosunu belirlemek amacıyla düzenlenen yarışmanın birincisine ödülü panelin sonunda takdim edildi.

Merkezi kurduğumuz günden itibaren, işbirliği içerisinde çalışacağımız kurum ve  kuruluşları belirleyerek, onlarla FİMAUM’u tanıtıcı toplantılar düzenledik ve işbirliği yapmak için girişimlerde bulunduk. Bunlardan birtanesi KTMMO ile gerçekleştirdiğimiz toplantıdır. Çünkü, koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek ve ülkemizi fikri mülkiyet alanında  daha ileriye taşıyabilmek için hem kamu alanında hem de özel alanda yer alan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olmanın öneminin bilincindeyiz.

İlk olarak, 1997 yılından beri Türkiye’de Ankara Üniverstesi bünyesinde faaliyette bulunan, birçok ulusal ve uluslararası kurum ile işbirliği içerisinde olan  FİSAUM ile DAÜ FİMAUM arasında bilimsel ve kültürel ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı işbirliğini özendirmek amacıyla geçtiğimiz haziran ayında protokol imzalandı.

Fikri mülkiyet haklarının önemli bir kısmını, marka patent, faydalı model, tasarım, coğrafi işaret gibi sınai haklar oluşturmaktadır. Ülkemizde sınai haklar ile yakından ilgili bir kurum olan KKTC Ticaret Odası ile  görüşüldü. Bu görüşme sonucunda, KKTC Ticaret Odası ile  DAÜ FiMAUM arasında işbirliği protokolü yapılması konusunda karar alındı.

Önümüzdeki öncelikli hedeflerimiz, daha çok kurum ve kuruluş ile işbirliği içerisinde çalışmak için girişimde bulunmak, toplumun ilgili kesimlerini bu hakların neler olduğu, önemi ve korunması konusunda bilinçlendirmek amacı ile toplantılar yapmak, ulusal ve uluslararası sempozyum düzenlemek, karşılaştırmalı hukuk özellikle AB Hukuku da dikkate alınarak  bu alanda hukuki alt yapı oluşturmaktır.

Doç. Dr. Arzu Alibaba (DAÜ FİMAUM, Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano Rodoslu (DAÜ FİMAUM, Başkan yardımcısı)
Yrd. Doç. Dr. Hakan Bilgeç (DAÜ FİMAUM, Başkan Yardımcısı)

CEVAP VER

Yorumunuzu bırakın
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.