Aldatan Eşin Sevgilisine Tazminat Hakkı

0
5123

Bilindiği üzere eşler arasında aldatma, sadakat yükümlülüğünün ihlali sayılmakta ve aldatan eşi tam kusurlu addetmektedir. Kimi aldatılan eşler, kendilerini aldatan eşlerine açtıkları manevi tazminat davasının yanında eşin sevgilisine de dava açmaktadırlar. Peki, gerçekten de aldatılan eşler, sevgiliye tazminat davası açabilirler mi?

Türk Medeni Kanunu uyarınca evlilik birliği içinde eşlere bir takım yükümlülükler yüklenmiştir. Bunlardan biri de eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğüdür. Evlilik içinde aldatılan eşten aldatılmaya katlanması ve evliliği sürdürmesi beklenemez.
Bu sebeple açılan bir boşanma davasında eş, aldatıldığını ispatla birlikte yaşadığı manevi sıkıntının bir nebze giderilmesi amacıyla manevi tazminat davası açabilir.

Bazı eşler, aldatan eşe açtıkları boşanma davası ve manevi tazminat davasının yanında aldatan eşin sevgilisine de manevi tazminat davası açmaktadır. Yargıtay’ın bazı kararlarında, aldatılan eşin, hayatın olağan akışında bu durumdan etkilenmemesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle, 3. kişiye karşı açılan davaları kabul edilmekte iken; bazı kararlarında ise davalar reddedilmekteydi. En nihayetinde içtihatların birleştirilmesiyle konu ele alındı ve bir nihai karara varıldı.

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun aldığı kararlara göre; sadakat yükümlülüğü, eşlere tanınan bir hak olup ancak eşler birbirinden sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmemesini talep edebilirler. Buna göre aldatılan eşin başvuracağı çeşitli hukuki yollar bellidir. Bu yollardan biri de kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf diğer taraftan manevi zararın tazminini isteyebilir. Ancak bu talep, kusurlu olan taraftan ve ancak boşanma davasıyla birlikte talep edilebilir.

Bir kimsenin aldatılmamayı isteme hakkı, herkese karşı ileri sürülebilecek mutlak haklardan değildir. Böyle bir hak, yasalarda yer almamaktadır

Buna göre; evlilikte taraf olmayan ve dolayısıyla sadakat yükümlülüğü bulunmayan 3. kişinin, eşler arasındaki sadakat yükümlülüğüne uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda aldatılan eşin, aldatan eşin sevgilisi konumundaki 3. kişiden tazminat talebinde bulunma hakkı söz konusu değildir.

CEVAP VER

Yorumunuzu bırakın
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.